torsdag 12. mars 2009

Lek


Lek er noe av det mest naturlige som finnes barna.
- Det er en måte de sosialiserer og blir kjent med andre på.
- Noe de bruker for å bearbeide ulike situasjoner. Eks: At en jente har vært hos tannlegen og bruker da den opplevelsen hun hadde der i et rollespill i barnehagen.
- De bruker også lek når det kommer til å utvikle språket, det motoriske, og det kreative.
For barn er leking like naturlig som at de spiser og går på do.

Når det kommer til selve lekingen så er det veldig viktig at den går på barnas premisser.

Når barna leker som pleier de som oftes å favorisere enkelte personer.
De barna som oftes er "mest popilære" er de barna som har utviklet et godt språkbruk, kontroll over det motoriske, er kreativ og kommer hele tiden på nye ting å gjøre.
Ingen kommentarer: