onsdag 1. april 2009

Glogster oppgaven:

Hvilke krav bør stilles til dataspill, og hva kan læres og oppøves av dataspill?
Et bra dataspill bør være tilpasset alder og utviklingsnivå.
Spillet bør inneholde masse farger,effekter

Ingen kommentarer: